Kręgi Maryjne

KRĘGI MARYJNE

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej
"Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny..."


o. J. Kentenich, Z listu do Dzieła Rodzin, Santa Maria, Brazylia w 1948 r.

HISTORIA APOSTOLATU