Zaproszenie dla każdego ojca,

dla którego ojcowanie jest

największym życiowym zadaniem i powołaniem.