POBIERZ

ASF (Afrykański Pomór Świń)
UWAGA DLA OSÓB Z TERENÓW WIEJSKICH.

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, każdy kto ma kontakt z hodowlą trzody chlewnej nie powinien wykonywać żadnych czynności zwianych z ich obsługą do 72 godzin od zakończenia udziału w nabożeństwie drogi krzyżowej.

Po stacji VIII przy wyjściu z lasu odbędzie się dezynfekcja obuwia uczestników.